نردبان کابل استیل فاز 12 پارس جنوبی
تولید 188 تن نردبان کابل Stainless Steel فاز 12 پارس جنوبی
پروژه انجام شده
1390/12/15
1400/02/27