ظریف صنعت پیشرو / پروژه ها

پروژه های انجام شده در زمینه نفت و گاز

میدان نفتی آزادگان

میدان نفتی آزادگان

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی سبلان

پتروشیمی سبلان

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی هگمتانه

پتروشیمی هگمتانه

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

آمونیاک اوره سوم شیراز

آمونیاک اوره سوم شیراز

فاز 12 پارس جنوبی

فاز 12 پارس جنوبی

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

پروژه های انجام شده ساختمانی

پروژه های انجام شده در زمینه ایستگاههای پست و خطوط انتقال نیرو

پروژه های متفرقه